Wie is Finqus BV

Finqus BV is een beheerder van hypotheken en consumptieve kredieten. Finqus BV staat voor begrijpelijke taal en een heldere en duidelijke uitleg. Finqus BV gaat voor kwaliteit en vertrouwen en beschikt over professionele en vakbekwame medewerkers.

Wie is Finqus BV

Vanaf juni 2016 gebruikt DSB Bank de handelsnaam Finqus. Als vervolg daarop is in juli 2017 Finqus BV opgericht. Finqus BV beheert vanaf 1 januari 2018 de leningen en heeft de communicatie overgenomen.

Wij zijn Finqus BV, een financiële dienstverlener met als voornaamste taak het beheren van consumptieve kredieten en hypotheken. Wij beheren de hypotheken, consumptieve kredieten en bijbehorende verzekeringen van klanten die in het verleden hun lening bij DSB Bank hebben afgesloten. Finqus BV verstrekt geen nieuwe leningen en het is niet mogelijk om van de bestaande leningen geldopnames te doen of leningen te verhogen.

Wat doet Finqus BV

Wanneer u een krediet bij DSB Bank heeft afgesloten, zorgt Finqus BV voor een goede uitvoering van de kredietovereenkomst en de bijbehorende en/of verpande verzekering. Dit betekent dat Finqus BV u inzicht geeft in en overzicht van uw consumptief krediet of hypotheek en u informeert over belangrijke wijzigingen of gebeurtenissen.

Finqus BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 692 69 858, is geregistreerd in het register Financiële Dienstverleners en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12045360.

Heeft u vragen? Kijk dan onder veelgestelde vragen op deze website. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Finqus BV.

Wie bestuurt Finqus BV

Finqus BV is een 100% dochtermaatschappij van DSB Bank. De twee curatoren van DSB Bank hebben een zetel in de Raad van Commissarissen van Finqus BV. De derde commissaris is voorgedragen door de schuldeisercommissie van DSB Bank. Finqus BV heeft overeenkomstig de vereisten van de AFM, een tweehoofdige statutaire directie.