Vaste Rentetarieven

De vaste rente tarieven worden eenmaal per maand vastgesteld en op deze website bekend gemaakt. Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u schriftelijk uw keuzemogelijkheden.

Hieronder ziet u een actueel overzicht van de nominale rentetarieven die gelden voor het vastzetten van de rente per 6 augustus 2022. Onderstaande 1e hypotheektarieven gelden voor aflossingsvrijehypotheken, levenhypotheken, spaarhypotheken en beleggingshypotheken. 

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

1e hypotheken 

NHG

<70%

<90%

<110%

>110%

1 jaar rentevast 2,45%       2,71%       3,01%      3,31% 3,51%
2 jaar rentevast 2,45%      3,39%      3,69%       3,99% 4,19%
3 jaar rentevast 3,19%      3,39%      3,69%       3,99% 4,19%
4 jaar rentevast 3,34%      3,53%       3,83%      4,13% 4,33%
5 jaar rentevast 3,39%    3,59%       3,89%       4,19% 4,39%
6 jaar rentevast 3,54%      3,73%       4,03%       4,33% 4,53% 
7 jaar rentevast 3,59%      3,83%       4,13%      4,43% 4,63%
8 jaar rentevast 3,82%      3,89%       4,19%       4,49% 4,69%
9 jaar rentevast 3,82% 3,89% 4,19% 4,49% 4,69%
10 jaar rentevast 3,82% 3,08% 4,19% 4,49% 4,69%

 

 2e hypotheken tarief  
 1 jaar rentevast  4,96%     
 2 jaar rentevast  5,79%    
 3 jaar rentevast  5,79%   
 4 jaar rentevast  5,93%     
 5 jaar rentevast  5,99%    
 6 jaar rentevast  6,13%
 7 jaar rentevast  6,23%
 8 jaar rentevast  6,34%
 9 jaar rentevast  6,34%
 10 jaar rentevast  6,34%

 

 Onderstaande tarieven gelden voor annuïteitenhypotheken.

 Hoogte lening ten opzichte van de marktwaarde

Annuïteiten

1e hypotheken 

NHG

<70%

<90%

<110%

>110%

1 jaar rentevast 2,30%       2,56%     2,86%      3,16% 3,36%
2 jaar rentevast 2,84%     3,24%   3,54%    3,84% 4,04%
3 jaar rentevast 4,14%     3,24%     3,54%      3,84% 4,04%
4 jaar rentevast 3,29%   3,38%      3,68%      4,98% 4,18%
5 jaar rentevast 3,34%    3,44%       3,74%       4,04% 4,24%
6 jaar rentevast 3,49%      3,58%       3,88%       4,18% 4,38% 
7 jaar rentevast 3,54%      3,68%       3,98%      4,28% 4,48%
8 jaar rentevast 3,77%     3,74% 4,04% 4,34% 4,54%
9 jaar rentevast 3,77% 3,74% 4,04% 4,34% 4,54%
10 jaar rentevast 3,77% 3,74% 4,04% 4,34% 4,54%