Scheiding

Als u en uw partner uit elkaar gaan, breekt er een hectische en onzekere periode aan. Een periode waarin veel (zakelijke) dingen geregeld moeten worden. Zeker als u samen eigenaar bent van een woning. De vaste lasten, zoals de termijnen die u voor uw hypotheek of lening betaalt, gaan gewoon door. U zult een besluit moeten nemen of één van beiden in de woning blijft wonen, of dat deze verkocht moet worden. Wanneer de hypotheek of lening op naam van u beiden staat, bent u samen verantwoordelijk voor de betaling van de lasten. Het niet betalen van uw hypotheek of lening leidt tot een betalingsachterstand.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

  • Overname lening door één van de partners 

Wanneer als gevolg van scheiding één van beide partners de lening wenst over te nemen dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via 010-242 15 60. Wij toetsen dan of het inkomen van de overnemende partner voldoende is om de openstaande lening te betalen. 

  • Overname hypotheek door één van de partners

Wanneer één van de partners in de gezamenlijke koopwoning wil blijven wonen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen of de blijvende partner de hypotheek kan overnemen. Neem hiervoor vroegtijdig contact met ons op via telefoonnummer 010- 242 15 60. Wij toetsen dan aan de hand van de actuele inkomenssituatie of het mogelijk is om de volledige hypotheek te dragen. Als na toetsing blijkt dat dit mogelijk is, dan wordt deze partner volledig verantwoordelijk voor de hypotheek. De partner die de woning verlaat draagt het eigendom en de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld over. Dit wordt ook wel ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd.

  • Verkopen van de woning

Wanneer geen van u beiden de hypotheek alleen kan betalen of u wilt allebei verhuizen, dan zal de woning moeten worden verkocht. Het is belangrijk dat u ons hierover informeert. Met de verkoop van de woning is het de bedoeling dat u de hypotheekschuld aflost. Als de verkoop echter niet voldoende opbrengt dan houdt u allebei een restschuld over. Op de pagina "restschuld na verkoop" vindt u meer informatie over deze situatie. Bij het verkopen van uw huis komt veel kijken, wij hebben voldoende ervaring om u te ondersteunen. Neem contact met ons op.

  • Betaling maandtermijnen 

Als u beiden voor de hypotheek heeft getekend, bent u beide verantwoordelijk voor de terugbetaling. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat zolang u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hypotheek, u allebei verantwoordelijk bent om de maandtermijn te betalen. Het maakt daarbij niet uit wie (tijdelijk) in de woning mag blijven wonen, of dat u allebei niet meer in de woning woont. Maak onderling goede afspraken over het tijdig betalen van de maandtermijnen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op, samen zoeken we een oplossing.

Contact