Scheiding

Als u en uw partner uit elkaar gaan, breekt er een hectische en onzekere periode aan. Een periode waarin veel (zakelijke) dingen geregeld moeten worden. Zeker als u samen eigenaar bent van een woning. De vaste lasten, zoals de termijnen die u voor uw hypotheek of lening betaalt, gaan gewoon door. U zult een besluit moeten nemen of één van beiden in de woning blijft wonen, of dat deze verkocht moet worden. Wanneer de hypotheek of lening op naam van u beiden staat, bent u samen verantwoordelijk voor de betaling van de lasten. Het niet betalen van uw hypotheek of lening leidt tot een betalingsachterstand.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

  • Overname hypotheek door één van de partners

Wanneer één van de partners in de gezamenlijke koopwoning wil blijven wonen, dan moet de partner die de woning verlaat het eigendom en de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld overdragen. Dit wordt ook wel ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd. Bij ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid moet de partner die in de woning blijft wonen, een nieuwe hypotheek afsluiten en gaat hiervoor naar een financieel adviseur. Een financieel adviseur zal aan de hand van de actuele inkomenssituatie toetsen of het mogelijk is om de volledige hypotheek te dragen. Als na toetsing blijkt dat dit mogelijk is, dan wordt een nieuwe hypotheek afgesloten waarbij deze partner volledig verantwoordelijk is geworden voor de nieuwe hypotheek.

  • Verkopen van de woning

Wanneer geen van u beiden de hypotheek alleen kan betalen of u wilt allebei verhuizen, dan zal de woning moeten worden verkocht. Het is belangrijk dat u ons hierover informeert. Met de verkoop van de woning is het de bedoeling dat u de hypotheekschuld aflost. Als de verkoop echter niet voldoende opbrengt dan houdt u allebei een restschuld over. Op de pagina "restschuld na verkoop" vindt u meer informatie over deze situatie. Bij het verkopen van uw huis komt veel kijken, wij hebben voldoende ervaring om u te ondersteunen. Neem contact met Wooncollect op.

  • Betaling maandtermijnen 

Als u beiden voor de hypotheek heeft getekend, bent u beide verantwoordelijk voor de terugbetaling. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat zolang u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hypotheek, u allebei verantwoordelijk bent om de maandtermijn te betalen. Het maakt daarbij niet uit wie (tijdelijk) in de woning mag blijven wonen, of dat u allebei niet meer in de woning woont. Maak onderling goede afspraken over het tijdig betalen van de maandtermijnen.

  • Overname consumptief krediet door één van de partners

Wanneer u beide voor het consumptief krediet heeft getekend, dan bent u beide verantwoordelijk voor terugbetaling van deze lening. Het is het niet mogelijk om bij een consumptief krediet de aansprakelijkheid van de schuld over te dragen aan één van de partners. Wilt u dit wel, dan zult u eerst het consumptief krediet moeten aflossen en elders een nieuwe lening moeten afsluiten.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Wooncollect, samen zoeken we een oplossing.

Contact