(extra) Aflossen

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek of lening omdat u bijvoorbeeld een geldbedrag heeft ontvangen of extra geld heeft gespaard? Dat kan. Het voordeel van (extra) aflossen op uw (hypotheek)schuld is dat daarna de maandlast lager wordt. Wanneer u (extra) aflost op uw woninghypotheek, dan is de kans op een restschuld bij verkoop van uw woning kleiner. Houdt u er rekening mee dat wanneer u (extra) wilt aflossen u minder rente kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bij sommige leningen kan er mogelijk een boete berekend worden. Of er bij u een boete van toepassing is staat in uw hypotheekvoorwaarden. Daarnaast kunt u op deze pagina lezen of er sprake is van een afwijkende boeteregeling. Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die voor uw situatie van toepassing (kunnen) zijn:

2e hypotheek of persoonlijke lening

Heeft een 2e hypotheek of een consumptief krediet? Dan kunt u altijd boetevrij (extra of volledig) aflossen.

1ste hypotheek

Heeft u een 1ste hypotheek? Dan zijn er verschillende boetevoorwaarden van toepassing, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van uw 1ste hypotheek. De boetevoorwaarden kunnen worden onderverdeeld in “contante waarde methode” of “vast percentage van de hoofdsom”. Als er een “vast percentage van de hoofdsom” van toepassing is en bij vervroegde aflossing de “contante waarde methode” tot een lager boetebedrag zou leiden, dan wordt de “contante waarde methode” toegepast..

U kunt per kalender jaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra boetevrij aflossen. Wilt u meer dan 10% extra aflossen, dan betaalt u hiervoor mogelijk een boete.

Boetebeleid 1ste hypotheken

Onderstaand beleid geldt voor boetekosten in het geval van oversluiten of aflossen van een 1ste hypotheek. Voor klanten met een 1ste hypotheek geldt:

  • Vanaf ontvangst van een aanbod voor rente prolongatie tot aan de ingangsdatum van uw nieuwe rentevast periode (3 maanden) kunt u de hypotheek, geheel of gedeeltelijk, boetevrij aflossen.
  • U kunt boetevrij aflossen als u kiest voor een rentevast periode van 1 jaar. Tijdens de rentevast periode van 1 jaar kunt u de hypotheek geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.
  • Wanneer het saldo van de hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde, dan kunt u boetevrij aflossen tot aan de actuele WOZ-waarde. Ook als dit tot een hogere aflossing leidt dan de 10% jaarlijkse boetevrije aflossing.
  • Bij sommige hypotheekvoorwaarden geldt alleen de eerste 120 maanden van het contract een boete, en kan na 120 maanden boetevrij worden afgelost. Of dit bij u het geval is kunt u terug vinden in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheekovereenkomst, of vraag het bij ons na.

Mocht u nog vragen hebben over uw specifieke situatie of boeteregeling in het algemeen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoe gaat (extra) aflossen in zijn werk?

  1. U kunt een (extra) aflossing overmaken via iDeal

Of

  1. Neem contact met ons op en vertel welk bedrag u op welk leningnummer extra wilt aflossen.
  2. U ontvangt van ons een aflosnota met daarop het af te lossen bedrag, de eventuele boete die u moet betalen en uw nieuwe maandtermijn.
  3. Maak het af te lossen bedrag over op het aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van uw leningnummer.
  4. Nadat wij de (extra) aflossing hebben verwerkt op uw lening wordt per de daaropvolgende maand de nieuwe maandtermijn geïncasseerd.
  5. Wilt u nog in december een extra aflossing doen welke zeker verwerkt wordt op de jaaropgave in het jaar van betaling? Dan dient dit bedrag uiterlijk op 10 december op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 

Fiscale gevolgen

Extra aflossen kan fiscale gevolgen hebben. Neem daarom voor u een extra aflossing doet, contact op met uw financieel adviseur.

Contact