Bijzonder Beheer

  • Hoe kan ik Wooncollect bereiken?

  • Hoe kan ik mijn verschuldigd bedrag betalen?

  • Waarom is het belangrijk om een betaalbewijs naar Wooncollect te sturen?

  • Is het mogelijk een betalingsregeling met Wooncollect te treffen?

  • Wat gebeurt er als ik niet betaal?

  • Ik ben het niet eens met de betalingsachterstand. Wat moet ik doen?

  • Ik ben verhuisd en/of mijn contactgegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

  • Word ik geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie?

  • Ik ben toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wat moet ik doen?

  • Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Mijn vraag staat er niet bij