Financiële verslagen

Finqus BV is een 100% dochtermaatschappij van DSB Bank N.V. in faillissement. De cijfers van Finqus BV over het het jaar 2018 zijn opgenomen in het Financieel Verslag 2018 van DSB Bank N.V. in faillissement.

(klik hier om kennis te nemen van het Financieel Verslag 2018)