Finqus Bijzonder Beheer

Finqus Bijzonder Beheer is de afdeling waarmee u in contact komt als u verwacht dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voor uw lening kunt voldoen of als u al daadwerkelijk een betalingsachterstand heeft opgelopen. De medewerkers van de afdeling zijn gespecialiseerd in het helpen van klanten met (mogelijke) betalingsproblemen.

Wij richten ons op de oplossing en niet op de schuld

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunt u in de problemen komen. U krijgt bijvoorbeeld aanmaningen en in het ergste geval komt u in contact met een deurwaarder voor incassomaatregelen. Finqus Bijzonder Beheer zoekt contact met u wanneer blijkt dat u niet heeft kunnen voldoen aan uw betalingsverplichting. Wij doen dit om er voor te zorgen dat u zich bewust bent van uw achterstand en omdat wij verdere achterstand in uw betaling willen voorkomen. Samen met u gaan wij dan op zoek gaat naar oplossingen voor uw financiële situatie. U heeft immers schulden en die moet u aflossen. Met elkaar gaan we kijken naar wat de beste oplossing is om te zorgen dat u niet wordt geconfronteerd met een vervelende en kostbare gerechtelijke procedure.

Als u zelf verwacht dat er een periode aankomt waarin het moeilijk of onmogelijk wordt om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Hoe eerder we samen met u kunnen kijken naar uw financiële situatie en mogelijke oplossingen om problemen te beperken of voorkomen, hoe beter dat voor u is.